V SPOMIN

Žal življenje včasih ubira čudna, nam nerazumljiva in žalostna pota. Tako je v naših vrstah ostala nenadomestljiva praznina ob izgubi naših dveh članov. Spomini na druženje z njima bodo ostali za vedno.
Nikoli vaju ne bomo pozabili.

 

Andrej Homšak

1975 – 1993

 

Kristjan Stanič

1985 – 1999