Izpitni program

8 KYU

4x naprej ——- oi zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj ——- age uke ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- uchi (ude) uke ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj  ——-soto uke ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- shuto uke ——- stav kokutsu dachi
4x naprej ——- mae geri ——- stav zenkutsu dachi

kata: Heian Shodan

7 KYU

4x naprej ——- oi zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj ——- age uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- uchi (ude) uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj ——- soto uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- shuto uke ——- stav kokutsu dachi
4x naprej ——- mae geri ——- stav zenkutsu dachi
3x z levo in desno nogo ——- yoko geri keage ——- stav kiba dachi
3x z levo in desno nogo ——- yoko geri kekomi ——- stav kiba dachi

kata: Heian Nidan

6 KYU

4x naprej ——- oi zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj ——- age uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- uchi (ude) uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x nazaj ——- soto uke, gyaku zuki ——- stav zenkutsu dachi
4x naprej ——- shuto uke ——- stav kokutsu dachi
4x naprej ——- mae geri ——- stav zenkutsu dachi
3x z levo in desno nogo ——- yoko geri keage ——- stav kiba dachi
3x z levo in desno nogo ——- yoko geri kekomi ——- stav kiba dachi
4x naprej ——- mawashi geri ——- stav fudo dachi

kata: Heian Sandan

5 kyu

1. Gedan-barai  Uchi-uke (ista roka) Gyaku-zuki

2. Uchi-uke  Age-uke (ista roka) Gyaku-zuki

3. Age-uke  Soto-uke (ista roka) Gyaku-zuki

4. Soto-uke  Gedan-barai (ista roka) Gyaku-zuki

5. Shuto-uke  Ashi-mae-geri (Zenkutsu-dachi)

6. Mae-geri

7. Mae-geri Gedan-barai Gyaku-zuki

8. Yoko-geri-keage Gyaku-zuki (Zenkutsu-dachi)

9. Yoko-geri-kekomi Gyaku-zuki (Zenkutsu-dachi)

10, Mawashi-geri Gyaku-zuki

kata:  Heian Yondan, Heian Sandan, Heian Nidan, Heian Shodan

4 KYU

1. Gedan-barai Gyaku-zuki Uchi-uke

2. Uchi-uke Gyaku-zuki Age-uke

3. Age-uke Gyaku-zuki Soto-uke

4. Soto-uke Gyaku-zuki Gedan-barai

5. Shuto-uke Yonhon-nukite Shuto-uke

6. Mae-geri

7. Mae-geri Age-uke Gyaku-zuki

8. Yoko-geri Uraken Gyaku-zuki (Zenkutsu-dachi)

9. Mawashi-geri Uraken Gyaku-zuki

kata: Heian Godan, Heian Yondan,

3 kyu

1. 1. Oi-zuki Gedan-barai Gyaku-zuki

2. 2. Oi-zuki Uchi-uke Gyaku-zuki

3. 3. Oi-zuki Age-uke Gyaku-zuki

4. 4. Oi-zuki Soto-uke Gyaku-zuki

5. 5. Shuto-uke Ashi-mae-geri Shuto-uke

6. 6. Mae-geri Gyaku-zuki

7. 7. Mae-geri Mawashi-geri (ista noga)

8. 8. Mae-geri Yoko-geri (ista noga)

9. 9. Mawashi-geri Yoko-geri (ista noga)

kumite: Dogovorjena borba
kata: Tekki Shodan, Heian Godan

2 kyu

1. Gedan-barai Uraken (ista roka), Gyaku-zuki

2. Uchi-uke Uraken (ista roka), Gyaku-zuki

3. Age-uke Uraken (ista roka), Gyaku-zuki

4. Soto-uke Uraken (ista roka), Gyaku-zuki

5  Shuto-uke Ashi-mae-geri Yonhon-nukite

6. Mae-geri Gyaku-zuki

7. Mae-geri Mawashi-geri (ista noga), Gyaku-zuki

8. Mae-geri Yoko-geri (ista noga), Gyaku-zuki

9. Yoko-geri-keage, Yoko-geri-kekomi, (Kiba-dachi)

kata: 1. Jion – Empi, 2.Bassai Dai
kumite: Dogovorjena borba

1 kyu

4x naprej Oi-zuki, Gyaku-zuki, Age-empi stav fudo dachi, zenkutsu dachi

4x nazaj Age-uke, Gyaku-zuki, Mawashi-empi stav fudo dachi, zenkutsu dachi

4x naprej Uchi-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki stav fudo dachi, zenkutsu dachi

4x nazaj Soto-uke, Gyaku-zuki, Uraken-uchi

4x naprej Shuto-uke, (kokutsu dachi) Ashi-mae-geri , Yonhon-nukite (zenkutsu dachi), Shuto-uke

4x Mae geri stav zenkutsu dachi

3x Ren-geri

3x z levo in desno nogo Yoko geri keage stav kiba dachi

3x z levo in desno nogo Yoko geri kekomi stav kiba dachi

4x naprej Mawashi-geri stav fudo dachi

4x kombinacija Mae-geri Mawashi-geri, z isto nogo,

kata: Bassai dai, Empi

Djiju ipon kumite in borbe